آموزش تغییر رنگ پس زمینه Status bar در Kotlin Jetpack Compose

آموزش تغییر رنگ پس زمینه Status bar در Kotlin Jetpack Compose

امروز اومدم با یه آموزش کوتاه دیگه ولی بشدت متفاوت؛ آموزش تغییر رنگ پس زمینه Status bar در Kotlin Jetpack Compose که خیلی هم ساده است. با من همراه باشید!

val activity = (LocalContext.current as Activity)

val backgroundArgb = Color.White.toArgb()
activity.window.statusBarColor = backgroundArgb

val wic = WindowCompat.getInsetsController(activity.window, activity.window.decorView)
wic.isAppearanceLightStatusBars = true

فقط به یک مورد توجه داشته باشید و اون هم اینکهisAppearanceLightStatusBars اگر true باشه یعنی رنگی که برای پس زمینه انتخاب کردی روشنه پس آیکن ها و نوشته های Status bar رو تیره می کنه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 4 =