TextField در Android Jetpac

TextField در Android Jetpac

TextField در Android Jetpac که در شیوه سنتی برنامه نویسی اندروید به EditText شناخته می شد به منظور دریافت نوشته از کاربر به صورت عدد یا متن همانند تصویر بالا قابل استفاده است.

@Composable
fun TextFieldDemo() {
  Column(Modifier.padding(16.dp)) {
      val textState = remember { mutableStateOf(TextFieldValue()) }
      TextField(
          value = textState.value,
          onValueChange = { textState.value = it }
      )
      Text("The textfield has this text: " + textState.value.text)
  }
}

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه + هشت =