DropdownMenu در Android Jetpack Compose

همانند عکس از DropdownMenu در Android Jetpack Compose برای ایجاد منو های آبشاری استفاده می شود!

ادامه خواندن “DropdownMenu در Android Jetpack Compose”

AlertDialog در Android Jetpack Compose

AlertDialog یک صفحه کوچک داخل برنامه است که بخاطر درخواست عملکرد خاصی یا مثلا نمایش اطلاعات ارتباط کاربر با برنامه رو بطور موقت قطع می کنه.

ادامه خواندن “AlertDialog در Android Jetpack Compose”

Card در Android Jetpack Compose

Card در Android Jetpack Compose معادلی برای CardView است که قبل تر استفاده می شد!

ادامه خواندن “Card در Android Jetpack Compose”